Otisk

Biova GmbH
Waldstraße 2
72218 Wildberg
Německo

Jednatelé: Raphael Deckert, Martin Vonmetz

Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a zákona o dani z prodeje: DE292460697
Zapsáno v obchodním rejstříku u místního soudu ve Stuttgartu: HRB 747020
Náš kontrolní orgán pro ekologické zemědělství: DE-ÖKO-003
Registrace likvidace odpadních zařízení: Reg. č. WEEE DE 17256223
Oprávněný signatář: Sebastian Deckert, Sylvia Haas
Odpovědný ve smyslu § 55 odst. 2 RStV: Raphael Deckert

 

Komunikace:
Telefon: +49(0)7054-93123-0
Fax:       +49(0)7054-93123-20
E-mail:   info@biova.de
Internet: www.biova.de

"Biova" je dovozce a velkoobchodník. Prodej, poradenství a ceny pouze v autorizovaných specializovaných prodejnách.
"Společnost Biova se snaží zajistit, aby materiály obsažené na jejích webových stránkách byly aktuální, úplné a správné. Přesto nelze výskyt chyb zcela vyloučit. "Biova" nepřebírá odpovědnost za relevantnost, přesnost nebo úplnost informací a materiálů nabízených na svých webových stránkách, pokud k chybě nedošlo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. To se týká jakékoli hmotné nebo nehmotné škody způsobené třetím osobám používáním těchto webových stránek.


Autorská práva (c)
Rozložení domovské stránky, použitá grafika a obrázky, sbírka a jednotlivé příspěvky jsou chráněny autorským právem. Značky "Biova", "Salounge" a "Salspiro" jsou rovněž registrovanými značkami společnosti Raphael Deckert. Biova" si vyhrazuje veškerá práva včetně práva na fotomechanickou reprodukci, rozmnožování a šíření prostřednictvím zvláštních procesů (např. zpracování dat, datové nosiče, datové sítě).

Externí odkazy a reference
Zemský soud v Hamburku ve svém rozsudku ze dne 12. května 1998 rozhodl, že uvádění odkazů vede také ke spoluodpovědnosti za materiál nabízený prostřednictvím těchto odkazů. Podle LG tomu lze zabránit pouze tím, že se od těchto obsahů výslovně distancujeme. Na naše stránky jsme umístili odkazy na stránky na internetu, jejichž obsah a aktualizace nespadají do sféry vlivu společnosti "Biova". Pro všechny odkazy na stránky na internetu, jejichž obsah a aktualizace nespadají do sféry vlivu společnosti "Biova", platí následující: - Společnost "Biova" nemá žádný vliv na design a obsah externích internetových stránek. "Biova" se proto výslovně distancuje od materiálů všech internetových stránek třetích stran, a to i v případě, že internetové stránky Biova na tyto externí stránky odkazují. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy zobrazené na naší domovské stránce a na veškerý obsah stránek, na které vedou námi zaregistrované bannery a odkazy.

Obrázky:

  • Sada pepřů © Barbara Pheby / Fotolia.com
  • Lžička na sůl © Jiří Hera / Fotolia.com
  • Himálajská sůl © istockphoto.com

Právní platnost
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky společnosti "Biova". Pokud jednotlivé formulace nebo části tohoto textu přestanou být v souladu s platnou právní situací nebo jí přestanou plně vyhovovat, zůstávají ostatní části tohoto prohlášení nedotčeny.

Řešení sporů online
Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení sporů na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , kterou mohou spotřebitelé využít k řešení sporů a kde lze nalézt další informace o řešení sporů.

Mimosoudní řešení sporů
V případě sporu se spotřebitelem nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporu před rozhodčí komisí.

Žádné varování bez předchozího kontaktu!
Pokud by obsah nebo prezentace našich stránek & produktů / názvů produktů porušovala práva třetích stran nebo zákonná ustanovení, žádáme o odpovídající zprávu bez poplatku. Zaručujeme, že správně namítané pasáže budou okamžitě odstraněny bez nutnosti právní pomoci z vaší strany. Nicméně veškeré náklady, které vám vzniknou bez předchozího kontaktu, plně odmítneme a v případě potřeby podáme protinávrh pro porušení výše uvedených ustanovení.

Návrh a technická realizace
webwerkstatt
Gechinger Str. 2
72218 Wildberg
Německo

Zobrazeno