Tryk

Biova GmbH
Waldstraße 2
72218 Wildberg
Tyskland

Administrerende direktører: Raphael Deckert, Martin Vonmetz

Momsregistreringsnummer i henhold til § 27 a i lov om omsætningsafgift: DE292460697
Indført i handelsregistret ved retten i Stuttgart: HRB 747020
Vores økologiske kontrolorgan: DE-ÖKO-003
Registrering af bortskaffelse af affaldsudstyr: WEEE-reg.nr. DE 17256223
Fuldmægtig: Sebastian Deckert, Sylvia Haas
Ansvarlig i henhold til § 55, stk. 2, i RStV: Raphael Deckert

 

Kommunikation:
Telefon: +49(0)7054-93123-0
Fax:       +49(0)7054-93123-20
E-mail: info@biova.de
Internet: www.biova.de

"Biova" er en importør og grossist. Salg, rådgivning og priser kun i autoriserede specialforretninger.
"Biova" gør alt for at sikre, at materialet på webstedet er aktuelt, fuldstændigt og korrekt. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der kan forekomme fejl. "Biova" påtager sig intet ansvar for relevansen, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger og det materiale, der tilbydes på webstedet, medmindre fejlen er sket forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Der er tale om enhver materiel eller ikke-økonomisk skade på tredjemand, der er forårsaget af brugen af dette websted.


Copyright (c)
Hjemmesidens layout, den anvendte grafik og de anvendte billeder, samlingen og de enkelte bidrag er beskyttet af ophavsretten. Varemærkerne "Biova", "Salounge" og "Salspiro" er også registrerede varemærker tilhørende Raphael Deckert. Biova" forbeholder sig alle rettigheder, herunder retten til fotomekanisk reproduktion, kopiering og distribution via særlige processer (f.eks. databehandling, datamedier, datanetværk).

Eksterne referencer og links
I sin dom af 12. maj 1998 fastslog landsretten i Hamborg, at man ved at indsætte links også er medansvarlig for det materiale, der tilbydes via disse links. Ifølge LG kan dette kun forhindres ved at tage udtrykkeligt afstand fra dette indhold. Vi har på vores sider links til sider på internettet, hvis indhold og opdatering ikke er underlagt "Biova"'s indflydelsessfære. Følgende gælder for alle links til sider på internettet, hvis indhold og opdatering ikke er underlagt "Biova"'s indflydelsessfære: - "Biova" har ingen indflydelse på udformningen og indholdet af eksterne internetsider. "Biova" tager derfor udtrykkeligt afstand fra materialet på alle tredjeparts websteder, også selv om Biova-webstedet linker til disse eksterne websteder. Denne erklæring gælder for alle links, der vises på vores hjemmeside, og for alt indhold på de sider, som de bannere og links, der er registreret hos os, fører til.

Foto:

  • Pebersæt © Barbara Pheby / Fotolia.com
  • Saltske © Jiri Hera / Fotolia.com
  • Himalayasalt © istockphoto.com

Retsgyldighed
Denne ansvarsfraskrivelse er en del af internettilbuddet fra "Biova". Hvis enkelte formuleringer eller dele af denne tekst ikke længere eller ikke længere fuldt ud er i overensstemmelse med den gældende retstilstand, berøres de øvrige dele af denne erklæring ikke heraf.

Online tvistbilæggelse
Europa-Kommissionen stiller en online platform til bilæggelse af tvister til rådighed på https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , som forbrugerne kan bruge til at bilægge en tvist, og hvor man kan finde flere oplysninger om bilæggelse af tvister.

Udenretslig bilæggelse af tvister
Vi er hverken forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn i tilfælde af en tvist med en forbruger.

Ingen advarsel uden forudgående kontakt!
Hvis indholdet eller præsentationen af vores sider og produkter/produktnavne skulle krænke tredjemands rettigheder eller lovbestemmelser, beder vi om en tilsvarende meddelelse uden omkostningsangivelse. Vi garanterer, at de passager, som du med rette har gjort indsigelse mod, vil blive fjernet med det samme, uden at du behøver juridisk bistand fra din side. Ikke desto mindre vil vi fuldt ud afvise alle omkostninger, som du har pådraget dig uden forudgående kontakt, og om nødvendigt indgive et modkrav for overtrædelse af ovennævnte bestemmelser.

Design og teknisk gennemførelse
webwerkstatt
Gechinger Str. 2
72218 Wildberg
Tyskland

Set