Bedrijfsgegevens

Biova GmbH
Waldstraße 2
D-72218 Wildberg

Gedelegeerd bestuurder: Raphael Deckert
Erkende ondertekenaar: Sebastian Deckert

Identificatienummer omzetbelasting volgens § 27 a Wet omzetbelasting: DE292460697
Ingeschreven in het handelsregister van de plaatselijke rechtbank van Stuttgart: HRB 747020.
Onze biologische controledienst: DE-ÖKO-003

Registratie voor de verwijdering van oude apparatuur: AEEA-Reg. nr. DE 17256223

Verantwoordelijk volgens § 55 Abs. 2 RStV: Rafaël Deckert

Communicatie:
Telefoon: +49(0)7054-93123-0
Fax: +49(0)7054-93123-20
e-mail: info@biova.de
Internet: www.biova.de

"Biova is importeur en groothandelaar. Verkoop, advies en prijzen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij geautoriseerde dealers. "Biova" stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het materiaal op haar website actueel, volledig en correct is. Desondanks kan het optreden van fouten niet volledig worden uitgesloten. "Biova" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de relevantie, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie en het materiaal dat op haar website wordt aangeboden, tenzij de fout opzettelijk of door grove nalatigheid is opgetreden. Dit betreft eventuele materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik van deze website.

Auteursrecht c)
De opmaak van de homepage, de gebruikte afbeeldingen, de collectie en de individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. De merknamen "Biova" en "Salounge", "Salspiro" zijn ook gedeponeerde handelsmerken van Raphael Deckert. Biova" behoudt zich alle rechten voor, met inbegrip van die van fotomechanische reproductie, verveelvoudiging en distributie door middel van speciale procédés (bv. gegevensverwerking, gegevensdragers en gegevensnetwerken), geheel of gedeeltelijk.

Externe referenties en links

In zijn uitspraak van 12 mei 1998 oordeelde de rechtbank van Hamburg dat het opnemen van een link kan leiden tot medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan volgens de Rechtbank alleen worden voorkomen door uitdrukkelijk afstand te nemen van deze inhoud. Op onze pagina's hebben we links opgenomen naar pagina's op internet waarvan de inhoud en de actualisering buiten de controle van "Biova" vallen. Het volgende is van toepassing op alle links naar pagina's op het internet waarvan de inhoud en het bijwerken niet binnen de invloedssfeer van "Biova" vallen: - "Biova" heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van internetpagina's van derden. "Biova" distantieert zich daarom uitdrukkelijk van het materiaal van alle internetpagina's van derden, zelfs als de "Biova"-website naar deze externe websites verwijst.

Deze verklaring geldt voor alle op onze homepage weergegeven links en voor de inhoud van de pagina's waarnaar de bij ons geregistreerde banners en links leiden.

Rechtskracht
Deze disclaimer maakt deel uit van de "Biova"-website. Indien afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van deze verklaring onaangetast.

Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan op https://ec.europa.eu/consumers/odr/, dat consumenten kunnen gebruiken om een geschil te beslechten en waar nadere informatie over geschillenbeslechting te vinden is.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitrage-instantie in het geval van een geschil met een consument.


Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact!
Indien de inhoud of de presentatie van onze pagina's & producten / productnamen inbreuk maken op rechten van derden of wettelijke bepalingen, vragen wij om een overeenkomstig bericht zonder kostennota. Wij garanderen dat terecht betwiste passages onmiddellijk worden verwijderd, zonder dat u een juridisch adviseur hoeft in te schakelen. Niettemin wijzen wij alle door u gemaakte kosten zonder voorafgaand contact volledig van de hand en stellen wij, indien nodig, een tegeneis in wegens schending van voornoemde bepalingen.

Ontwerp & technische uitvoering
webwerkstatt
Gechinger Str. 2
72218 Wildberg

Laatst bekeken