Impresja

Biova GmbH
Waldstraße 2
D-72218 Wildberg

Dyrektor:  Raphael Deckert
Pełnomocnik: Sebastian Deckert

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od sprzedaży: DE292460697
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie: HRB 747020.
Nasze biuro kontroli ekologicznej: DE-ÖKO-003.
Rejestracja do utylizacji starego sprzętu: ZSEE Nr kat. DE 17256223

Odpowiedzialny zgodnie z § 55 ust. 2 RStV: Raphael Deckert.

Kontakt:

Telefon: +49(0)7054-93123-0
Faks: +49(0)7054-93123-20
e-mali: info@biova.de
Strona internetowa: www.biova.de

"Biova jest importerem i hurtownikiem. Sprzedaż, porady i ceny są dostępne tylko u autoryzowanych dealerów.
"Biova" dokłada wszelkich starań, aby materiały zawarte na jej stronie internetowej były aktualne, kompletne i poprawne. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. "Biova" nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność lub kompletność informacji i materiałów oferowanych na jej stronie internetowej, chyba że błąd został popełniony umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odnosi się to do wszelkich szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez korzystanie z tej strony internetowej.

Prawo autorskie (c)
Układ strony głównej, wykorzystywane grafiki i obrazy, kolekcja i poszczególne prace są chronione prawem autorskim.
Marki "Biova" i "Salounge", "Salspiro" są również zastrzeżonymi znakami towarowymi Raphael Deckert. Biova" zastrzega sobie wszelkie prawa, włączając prawa do fotomechanicznej reprodukcji, powielania i dystrybucji przy użyciu specjalnych procesów (np. przetwarzanie danych, nośniki danych i sieci danych), w całości lub w części.

Zewnętrzne odnośniki i odsyłacze

W orzeczeniu z dnia 12 maja 1998 r. Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że umieszczenie linku może prowadzić do współodpowiedzialności za treść strony, do której prowadzą linki. Według Sądu Okręgowego można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.
Na naszych stronach zamieściliśmy linki do stron internetowych, których zawartość i aktualizacje są poza kontrolą "Biova". Dla wszystkich linków do stron internetowych, których zawartość i aktualizacja nie leży w zakresie wpływu "Biova", obowiązują następujące zasady: - "Biova" nie ma wpływu na kształt i zawartość stron internetowych osób trzecich. "W związku z tym "Biova" wyraźnie dystansuje się od materiału wszystkich stron internetowych osób trzecich, nawet jeśli strona "Biova" zawiera linki do tych zewnętrznych stron.
Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków wyświetlanych na naszej stronie głównej oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą banery i linki zarejestrowane u nas.

Kredyty obrazkowe:

  • Pfefferset © Barbara Pheby / Fotolia.com
  • Salzlöffel © Jiri Hera / Fotolia.com
  • Himalaya Salz © istockphoto.com


Moc prawna
Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności jest częścią strony internetowej "Biova". Jeżeli poszczególne sformułowania lub części niniejszego tekstu nie są już lub przestały być w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe części niniejszej deklaracji pozostają nienaruszone.

Internetowe metody rozstrzygania sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/, z której konsumenci mogą korzystać w celu zawarcia ugody i na której można znaleźć dalsze informacje na temat rozstrzygania sporów.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Nie jesteśmy ani zobowiązani, ani gotowi do uczestniczenia w postępowaniach rozstrzygających spory przed organem arbitrażu konsumenckiego w przypadku sporu z konsumentem.

Brak ostrzeżenia bez wcześniejszego kontaktu!
Jeśli zawartość lub prezentacja naszych stron i produktów / nazw produktów narusza prawa osób trzecich lub przepisy prawne, prosimy o przesłanie odpowiedniej wiadomości bez notatki o kosztach. Gwarantujemy, że prawidłowo zakwestionowane fragmenty zostaną natychmiast usunięte bez konieczności kontaktowania się z radcą prawnym. Niemniej jednak, będziemy w pełni odrzucać wszelkie koszty poniesione przez Państwa bez uprzedniego kontaktu i, w razie potrzeby, wniesiemy powództwo wzajemne z tytułu naruszenia powyższych postanowień

Projektowanie i realizacja techniczna

webwerkstatt
Gechinger Str. 2
72218 Wildberg

Wyświetlony